CDIAP SANT BOI DE LLOBREGAT

El CDIAP de Sant Boi és un servei de la xarxa pública d’atenció integrat en el Sistema Català de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya. Està format per un equip de professionals especialitzats en el desenvolupament infantil i en l’atenció precoç dels trastorns de la primera infància. L’atenció precoç, es dóna als infants de 0 a 6 anys que presenten malestars, dificultats o trastorns en el desenvolupament – de tipus físic, emocional, intel·lectual i/o sensorial- o que es troben en situació de risc de presentar-los. De la mateixa manera, atén els dubtes i les preocupacions dels pares pel que fa a desenvolupar les seves funcions maternes i paternes.

Circuit Assistencial

A continuació us descrivim els passos que seguireu quan us adreceu al CDIAP per primera vegada:

Destaquem l'accent en:

L'atenció a la subjectivitat

Per bé que aquest és un aspecte present en l’àmbit de l’atenció precoç, entenem que ha de tenir un caràcter central per tal que l’atenció sigui veritablement global. Les afectacions dels nens, encara que tinguin una base orgànica, afecten també el subjecte que hi ha en tot nen.

Arrelament en el territori i en el món local

Més enllà de les coordinacions habituals amb els equips i els professionals d’altres àmbits, el nostre equip manté una voluntat d’inserció en les polítiques locals. Per això participa activament en totes aquelles iniciatives que tenen com a objectiu l’atenció a la petita infància.

Formació continuada dins l’equip

L’equip treballa activament amb docents i supervisors externs i porta a terme un treball rigorós de lectura i anàlisi de textos, presentació de casos, supervisions individuals i institucionals.