En xarxa

Prevenció i Coordinació

La finalitat del treball de suport a l’atenció primària -en tots aquells serveis i professionals que formen part de la xarxa sanitària, educativa i social de la zona d’actuació- consisteix en la prevenció d’aquells aspectes que, anomenats factors de risc, fan pensar que el procés de desenvolupament i d’estructuració psíquica pugui estar compromès.

La coordinació externa es concreta en el treball conjunt amb els professionals de les xarxes educativa, social i sanitària.