En xarxa

Prevenció i Coordinació

La finalitat del treball de suport a l’atenció primària -en tots aquells serveis i professionals que formen part de la xarxa sanitària, educativa i social de la zona d’actuació- consisteix en la prevenció d’aquells aspectes que, anomenats factors de risc, fan pensar que el procés de desenvolupament i d’estructuració psíquica pugui estar compromès.

La coordinació externa es concreta en el treball conjunt amb els professionals de les xarxes educativa, social i sanitària.

Xarxa Sanitària

El CDIAP porta a terme un conjunt ampli d’activitats que realitzem tant amb les ABS del nostre sector, com amb els Hospitals de referència. El nostre model de funcionament inclou, per una banda, una tasca de prevenció, detecció i sensibilització. D’altra banda, treballem coordinadament els casos comuns, des de la perspectiva de la fisioteràpia, neurología, logopedia, treball social i psicologia.

Coordinacions amb les diferents ABS


Coordinacions amb Hospitals


Coordinació amb la xarxa de salut mental


Coordinació amb altres serveis públics

A Sant Boi