En xarxa

Prevenció i Coordinació

La finalitat del treball de suport a l’atenció primària -en tots aquells serveis i professionals que formen part de la xarxa sanitària, educativa i social de la zona d’actuació- consisteix en la prevenció d’aquells aspectes que, anomenats factors de risc, fan pensar que el procés de desenvolupament i d’estructuració psíquica pugui estar compromès.

La coordinació externa es concreta en el treball conjunt amb els professionals de les xarxes educativa, social i sanitària.

Xarxa Educativa

L’entrada a l’escola, en tota l’etapa d’educació infantil, la considerem com un moment crucial pels efectes que pot tenir en el procés d’estructuració subjectiva dels infants. L’escola bressol és el primer espai de socialització al que un nen pot accedir. Es duen a terme activitats de prevenció i coordinació, cada professional s’encarrega de fer el seguiments de les llars que té assignades. Alhora mantenim coordinació i seguiment de casos amb les escoles. Aquestes activitats es realitzen amb les llars d’infants i escoles de les poblacions de Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i San Climent.

ESCOLES BRESSOL:


Equipaments 1r cicle d'educació infantil públics (Municipals) (0-3 anys)

A Sant Boi:

A Santa Coloma de Cervelló:

A Torrelles de Llobregat:

A Sant Climent:

Equipaments 1r cicle d'educació infantil públics (Generalitat de Catalunya) (0-3 anys)

A Sant Boi:


ESCOLES: