JORNADES ONLINE SOBRE ABORDATGE GLOBAL DE LA PARÀLISI CEREBRAL EN L'ETAPA INFANTIL

19/01/2021

L'equip del CDIAP Sant Boi assisteix a les jornades de ASPACE.

La Paràlisi Cerebral és la causa més freqüent de discapacitat motriu en la infància. La seva etiologia és multifactorial, amb interacció complexa entre diferents factors de risc al llarg de períodes evolutius. Existeixen noves evidències, així com nous avanços en el seu abordatge. 

En aquestes jornades compartirem mirades complementàries, així com experiències de serveis pioners a nivell nacional en l'abordatge de la paràlisi cerebral en l'etapa infantil. 

L'enfocament des de neurologia, neuropediatria, psiquiatria, psicologia, rehabilitació, cirurgia, oftalmologia, nutrició, fisioteràpia, logopèdia i teràpia ocupacional; sens dubte ens ajudarà a millorar l'atenció al col·lectiu.