El CDIAP

Transparència

Dades globals de l'Atenció a 2023 CDIAP Sant Boi

Infants a 1 de gener 465
Infants a 31 de desembre 507
Infants que han iniciat l'atenció durant l'any 337
Infants que han finalitzat l'atenció al llarg de l'any 295
Total d'infants atesos 802

Els infants que han iniciat l'atenció han vingut orientats per:

Total: 337

Població de residència de les famílies ateses per:

Total: 802

El Sexe dels infants que han iniciat l'atenció és:

Total: 337

El motiu de Consulta principal ha estat per:

Total: 337

La seva edat a l'inici de l'atenció per:

Total: 337

Edat en mesos

Edat en finalitzar l'atenció per:

Total: 295

Edat en mesos


La valoració interdisciplinar dels infants que han iniciat l'atenció a 2023 i presenten patologia és:

*No inclou els infants en procés de diagnòstic a 31 de desembre de 2023 (137). Total d’infants que han iniciat l’atenció: 337.

Motius de baixa dels infants que han finalitzat l'atenció per:

Total: 295

Durada de l'atenció rebuda al CDIAP per:

Total: 295 (Temps en mesos)

Derivació en finalitzar l'atenció al CDIAP per:

Total: 295